Zorg en begeleiding

Soms heeft een leerling extra hulp nodig. Het Ondersteuningsteam (OT) geeft dan advies en kan begeleiden.

Aan het OT nemen deel: de ondersteuningscoördinator (voorzitter), de orthopedagoog, de leerplichtambtenaar, de jeugdarts, het WIJ-team, de verzuim- en preventiecoördinator en de schoolleider ISK. Afhankelijk van de agenda kunnen ook verpleegkundigen en een afgevaardigde van het samenwerkingsverband deelnemen.
Het OT kan in overleg met de ouders een leerling extra begeleiding bieden of doorverwijzen naar bijvoorbeeld maatschappelijk werk of jeugdhulpverlening.

Document Zorg en Begeleiding: Ondersteuningsplan ISK: Ondersteuningsprofiel ouders ISK 2023-2024