Veilige school

Leerlingen én medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor elkaar. 'Veilig en vreedzaam' is  het uitgangspunt voor ons dagelijks handelen. Iedere leerling mag zichzelf zijn en zich gehoord en gezien voelen.

De school beschikt over een PESTPROTOCOL:Anti-pestprotocol

afbeelding