Schoolbestuur

De ISK valt onder het bestuur van  Openbaar Onderwijs  Groningen (O2G2) www.o2g2.nl

Rector is de heer Allard Bloem (a.bloem@o2g2.nl) ). De heer Dik Smeenk (d.smeenk@o2g2.nl) is schoolleider.