Schoolplan ISK Groningen

maandag 8 januari 2024

Goed onderwijs is onmisbaar. Onderwijs geeft toegang tot de wereld van nu en straks. Op onze school ervaren leerlingen dat de ISK hún school is, gericht op hún toekomst.

In het Schoolplan 2023-2027 kunt u de ambities van ISK Groningen lezen.
Hier vindt u het schoolplan van de ISK (Internationale Schakelklassen) Groningen:

ISK Schoolplan 2023-2027

We zijn een bijzondere school. Een school voor voortgezet onderwijs, bestemd voor nieuwkomers in Nederland in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. De ISK kent twee leerjaren. Ons doel is om onze leerlingen binnen deze periode te schakelen naar passend onderwijs (meestal voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs) of een andere vervolgplek. We doen dit door ze Nederlands en andere vakken aan te bieden, door ze schoolse- en studievaardigheden aan te leren en door ze te helpen met inburgeren. Om succesvol te kunnen zijn in het regulier onderwijs, is het vooral van belang dat onze leerlingen het Nederlands voldoende weten te beheersen.

We gaan als ISK voor duurzaam nieuwkomersonderwijs. Dat doen we met elkaar onder het motto: samen leren, samen groeien!

 

afbeelding