Schoolplan ISK Groningen

dinsdag 16 maart 2021

De ambities van ISK Groningen zijn te lezen in het schoolplan ISK Groningen 2019 -2023 

afbeelding