Communicatie

Wij vinden een goed contact met u belangrijk. De mentor gaat eenmaal per schooljaar op huisbezoek. Daarnaast organiseren we ieder jaar:

·         ouderavonden, zodat ouders kennismaken met de school en de mentor

·         spreekavonden met vakdocenten en mentoren naar aanleiding van de rapporten

·         voorlichtingsavonden over profielen, schoolkeuze e.d.

Natuurlijk kunt u altijd een afspraak maken met de mentor of een van de andere medewerkers.

afbeelding