Vertrouwenspersoon

Op school zijn mw. Petra Busz en mw. Ingrid Werkman de vertrouwenspersonen.

Leerlingen kunnen bij hen terecht als zij problemen hebben waarover zij niet met hun mentor kunnen of willen praten.