Vertrouwenspersoon

Op school is mw. Saskia Stellingsma  de vertrouwenspersoon.

Leerlingen kunnen bij haar terecht als zij problemen hebben waarover zij niet met hun mentor kunnen of willen praten.