Klachtenregeling ISK

Heb je een tip, feedback of een klacht voor of over ISK Groningen? Laat het ons gerust weten. Bespreek het met een van onze collega’s, of dien je feedback schriftelijk in. Voor klachten volgen wij samen met alle andere scholen van Openbaar Onderwijs Groningen één aanpak. In deze klachtenregeling lees je hoe we er samen voor zorgen dat we klachten zo goed mogelijk oppakken. Je kunt hierover natuurlijk altijd eerst contact met de school opnemen.