Leerlingenraad

De leerlingenraad ISK probeert zaken waar leerlingen op school tegenaan lopen, op te lossen of te verbeteren. De leerlingenraad wordt ondersteund door de schoolleider. In plaats van het leerlingdeel in de MR dient de leerlingenraad ook als klankbord voor de MR.