Aanmelden

Het is mogelijk om gedurende het hele schooljaar leerlingen aan te melden en te plaatsen. De ondersteuningscoördinator (mevrouw M. van Wetten (m.vanwetten@o2g2.nl)  heeft een intakegesprek met alle leerlingen en hun ouders/verzorgers/voogd. Tijdens dit gesprek wordt het aanmeldingsformulier ingevuld.
Bewijzen van nationaliteit en de datum van aankomst in Nederland zijn noodzakelijk.
 

Leerlingen die al (een beetje) Nederlands kennen, plaatsen wij direct in een passend uitstroomprofiel en leerjaar, bijvoorbeeld als ze op een andere Nederlandse school (basisschool of ISK) hebben gezeten. Op de ISK doen de leerlingen testen op het gebied van taal, rekenen en leersnelheid.
Ook informatie van de vorige school gebruiken wij om een leerling in de juiste klas in te delen.

Leerlingen die nog geen Nederlands kennen, komen in een instroomgroep (zes weken). In deze periode verzamelen we informatie over de achtergrond van leerlingen (verlengde intake). Zo kunnen we beoordelen in welk uitstroomprofiel een leerling thuis hoort.

Kijk ons itroductiefilmpje:https://youtu.be/UI_d_sn9ipE

 

 

afbeelding