Aanmelden

Het is mogelijk om gedurende het hele schooljaar leerlingen aan te melden en te plaatsen. De ondersteuningscoördinator (mevrouw M. van Wetten (m.vanwetten@o2g2.nl)  heeft een intakegesprek met alle leerlingen en hun ouders/verzorgers/voogd. Tijdens dit gesprek wordt het aanmeldingsformulier ingevuld.
Bewijzen van nationaliteit en de datum van aankomst in Nederland zijn noodzakelijk.
 

Leerlingen die al (een beetje) Nederlands kennen, plaatsen wij direct in een passend uitstroomprofiel en leerjaar, bijvoorbeeld als ze op een andere Nederlandse school (basisschool of ISK) hebben gezeten. Op de ISK doen de leerlingen testen op het gebied van taal, rekenen en leersnelheid.
Ook informatie van de vorige school gebruiken wij om een leerling in de juiste klas in te delen.

Leerlingen die nog geen Nederlands kennen, komen in een instroomgroep (zes weken). In deze periode verzamelen we informatie over de achtergrond van leerlingen (verlengde intake). Zo kunnen we beoordelen in welk uitstroomprofiel een leerling thuis hoort.

Het onderwijs voor de toegestroomde Oekraïense leerlingen wordt door de Gemeente Groningen en het onderwijs gezamenlijk opgepakt.

Aanmelding gaat via Hettie Kroon, administratie ISK Groningen:

050-3210520

info.isk@o2g2.nl

We noteren de naam, adres, telefoonnummer en mailadres van de melder, de namen van de kinderen en de leeftijden (geboortedatum)  van de kinderen.  Daarna gaan de Gemeente en de scholen overleggen waar ruimte is om leerlingen te plaatsen. Anderhalve week na de melding nemen we weer contact op met de melder om de aanmelding verder te bespeken.

Kijk ons itroductiefilmpje:https://youtu.be/UI_d_sn9ipE

 

 

afbeelding