Aanmelden

Leerlingen kunnen gedurende het gehele schooljaar worden aangemeld. Dat gaat door middel van een mail naar de  ondersteuningscoördinator mevrouw Margo van Wetten (m.vanwetten@o2g2.nl). Vermeld in de mail de naam, geboortedatum en contactgegevens van de ouders/verzorgers en of de leerling al eerder in Nederland naar school is geweest.  

Door de hoge instroom van nieuwkomers is het druk met aanmeldingen. Het kan zijn dat we een wachtlijst moeten hanteren. Als er een wachtlijst is, kunnen we geen leerlingen plaatsen die buiten onze regio wonen. Leerlingen uit onze regio gaan dan voor. We verwijzen dan door naar de dichtstbijzijnde ISK.

U ontvangt een bevestiging van de aanmelding en een uitnodiging voor een intakegesprek op school. Bij dit gesprek moet een van de ouders/voogd en/of verzorgers aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek wordt het aanmeldingsformulier ingevuld. Een bewijs van nationaliteit en de datum van aankomst in Nederland zijn belangrijk om mee te nemen naar het gesprek.  

Leerlingen die al (een beetje) Nederlands beheersen, plaatsen wij direct in een passend uitstroomprofiel en leerjaar, bijvoorbeeld als ze op een andere Nederlandse school (basisschool of ISK) hebben gezeten. Op de ISK doen de leerlingen testen op het gebied van taal, rekenen en leersnelheid. Ook informatie van de vorige school gebruiken wij om een leerling in de juiste klas in te delen. 

Leerlingen die nog geen Nederlands beheersen, komen in een instroomgroep (zes weken). In deze periode verzamelen we informatie over de achtergrond van leerlingen (verlengde intake). Zo kunnen we beoordelen in welk uitstroomprofiel een leerling thuishoort. 

 

Kijk ons introductiefilmpje:

 

afbeelding