Mijn school, mijn toekomst

 

Goed onderwijs is onmisbaar. Onderwijs geeft toegang tot de wereld van nu en straks. Op onze school ervaren leerlingen dat de ISK hún school is, gericht op hún toekomst.

ISK Groningen staat voor Internationale Schakelklassen Groningen. De ISK is een school voor voortgezet onderwijs en bestemd voor nieuwkomers in Nederland in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen.

Het doel van de ISK is om leerlingen te schakelen naar passend regulier onderwijs door het leren van Nederlands, schoolse- en studievaardigheden en door in te burgeren. De ISK heeft twee leerjaren. De leerlingen van de ISK hebben uiteenlopende achtergronden en zijn afkomstig uit ongeveer 38 verschillende landen.

Het team zet zich in om leerlingen zelfverzekerd en op het juiste niveau te laten doorstromen naar het reguliere Nederlandstalige onderwijs. Goed uitgerust op weg naar hun toekomst.

Ziekmelden leerlingen.

Als uw kind ziek is, dan moet dit worden gemeld aan school.

Ouders/ verzorgers moeten hun kind afmelden tussen 8:00 en 8:30. Meld uw kind af op het nummer van de locatie waar u kind les heeft.

  • Melisseweg: via telefoonnummer (050) 321 05 24 of  06-45444129.
  • Vinkenstraat: via telefoonnummer (050) 321 0404 of 06-42367071.
  • Kiel: via telefoonnummer: 06-51442282
  • Kamerlingh Onnes: : via telefoonnummer: (050) 321 05 24 of  06-45444129.
  • Protonstraat: via telefoonnummer: 06-57641219

Calling students in sick.  

If your child is ill, this should be reported to the school.  

Parents/guardians must call their child in sick between 8:00 and 8:30. Log your child off at the number of the location where your child is attending.  

  • Melisseweg: via telephone number (050) 321 05 24 or 06-45444129. 
  • Vinkenstraat: via telephone number (050) 321 0404 or 06-42367071. 
  • Kiel:  via telephone number: 06-51442282. 
  • Kamerlingh Onnes: : via telephonenumber: (050) 321 05 24 or  06-45444129.
  • Protonstraat: via telephonenumber: 06-57641219.

 

  

 

 

 

 


 


 

 

ISK Groningen is binnen Openbaar Onderwijs Groningen onderdeel van H.N. Werkman College, school voor atheneum, havo, mavo en vbo