Klachtenregeling

Onze school valt onder de klachtenregeling van de Openbaar Onderwijs Groningen. Deze regeling is te downloaden via https://www.o2g2.nl/klachtenregeling.html.

De regeling is bedoeld voor leerlingen, ouders en personeel. Zij kunnen een klacht indienen als zij ontevreden zijn over de manier waarop problemen behandeld zijn of als er sprake is van een vorm van intimidatie of geweld.