Toekomstperspectief

Het is onze ambitie om maatwerk te leveren voor elke leerling. Dat doen we door leer(stof)lijnen voor de verschillende vakken te gebruiken en het lesaanbod binnen de ISK goed af te stemmen.
Ook werken we nauw samen met vo-scholen en twee mbo’s: voordat wij leerlingen schakelen naar het regulier voortgezet onderwijs, draaien zij in het tweede leerjaar lessen mee op de school waar zij waarschijnlijk worden geplaatst (deel-schakelen). Ook leerlingen die naar het mbo gaan, maken vooraf op verschillende manieren kennis met het mbo.