Handige links

Schoolbestuur: www.o2g2.nl
Onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl

Landelijke Stichting LOWAN (ondersteuning onderwijs nieuwkomers): www.lowan.nl
Landelijke Stichting NIDOS voor gezinsvoogdij AMV’s (alleenstaande minderjarige vreemdelingen): www.nidos.nl
Landelijke Stichting voor vrijwillige hulpverlening Humanitas: www.humanitas.nl
Hulpverleningsinstelling MJD (Maatschappelijk Juridische Dienstverlening) in de stad Groningen: www.mjd.nl