Werken bij

ISK Groningen staat voor Internationale Schakelklassen Groningen. De ISK is bestemd voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot ongeveer 18 jaar die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. De meeste leerlingen hebben  een (tijdelijke) verblijfsvergunning en stromen door naar vervolgonderwijs in Nederland.

De ISK geeft les aan leerlingen met veel verschillende nationaliteiten. Het zijn leerlingen die

  • naar Nederland zijn gekomen in het kader van gezinshereniging of –vorming;
  • afkomstig zijn uit de voormalige Antillen en hun opleiding in het Papiaments of Engels hebben gehad;
  • naar Nederland zijn gekomen omdat een ouder een relatie heeft gekregen met een Nederlander;
  • in een opvang voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV) verblijven;

Gemiddeld hebben onze leerlingen twee jaar nodig om voldoende thuis te raken in de Nederlandse taal en cultuur om met succes een vervolgopleiding te kunnen volgen.

Het onderwijs richt zich met name op het verwerven van de Nederlandse taal, schoolse vaardigheden en op inburgering in Nederland. De leerlingen volgen daarnaast de volgende vakken: rekenen/wiskunde, Engels, biologie, verzorging, lichamelijke ontwikkeling, beeldende vorming en drama.

Het leerlingenaantal op ISK Groningen wisselt sterk. De school heeft regelmatig vacatures voor docenten NT2 (Nederlands als tweede taal), maar ook voor vakdocenten.

Onder het kopje " Open sollicitaties"  vindt u de procedure voor een sollicitatie.

afbeelding