Ziek- en betermeldingen

Ziekmelden leerlingen.

De ouders/verzorgers/voogden melden de leerling af tussen 8.00 - 8.30 uur

  • Melisseweg: via telefoonnummer (050) 321 05 24 of  06-45444129.
  • Vinkenstraat: via telefoonnummer (050) 321 0404 of 06-42367071.
  • Kiel: via telefoonnummer: 06-51442282
  • Kamerlingh Onnes: : via telefoonnummer: (050) 321 05 24 of  06-45444129.

Calling students in sick.  

Parents/guardians must call their child in sick between 8:00 and 8:30.

  • Melisseweg: via telephone number (050) 321 05 24 or 06-45444129. 
  • Vinkenstraat: via telephone number (050) 321 0404 or 06-42367071. 
  • Kiel:  via telephone number: 06-51442282 
  • Kamerlingh Onnes: : via telephonenumber: (050) 321 05 24 of  06-45444129.

In het verzuimprotocol leest u wat u moet doen bij absentie of betermelding en wat eventuele consequenties zijn bij verzuim of te laat komen.

  • Bezoek aan dokter, tandarts  of een andere instantie graag van te voren aangeven bij de absentenadministratie.
  • Verzoek om een dag of dagen vrij buiten de vakanties om graag  tijdig mailen aan teamleider van de locatie van de ISK waar uw kind les heeft.

 

 

afbeelding