Ziek- en betermeldingen

De ouders/verzorgers/voogden melden de leerling af tussen 8.00 - 8.30 uur via telefoonnummer (050) 321 05 24  of  06-45444129 (Absentenadministratie).

Bij terugkomst levert de leerling een door de ouders/verzorgers ondertekende beterverklaring in bij de medewerker verzuim.
Zonder schriftelijke bevestiging is de afwezigheid ongeoorloofd.

In het verzuimprotocol leest u wat u moet doen bij absentie of betermelding en wat eventuele consequenties zijn bij verzuim of te laat komen.

  • ​Bezoek aan dokter, tandarts  of een andere instantie graag van te voren aangeven bij de absentenadministratie.
  • ​Verzoek om een dag of dagen vrij buiten de vakanties om graag  tijdig mailen aan schoolleider van de ISK.

 

 

afbeelding