Onze leerlingen

De ISK geeft les aan leerlingen met veel verschillende nationaliteiten. Het zijn leerlingen die

  • naar Nederland zijn gekomen in het kader van gezinshereniging of –vorming;
  • afkomstig zijn uit de voormalige Antillen en hun opleiding in het Papiaments of Engels hebben gehad;
  • naar Nederland zijn gekomen omdat een ouder een relatie heeft gekregen met een Nederlander;
  • in een opvang voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV) verblijven;

met hun ouders in een asielzoekerscentrum verblijven.

afbeelding