ISK-onderwijs

De ISK geeft les aan leerlingen met veel verschillende nationaliteiten. De onderwijsachtergrond van leerlingen is heel divers.

De meeste leerlingen hebben een (tijdelijke) verblijfsvergunning en stromen door naar regulier vervolgonderwijs in Nederland.

De ISK geeft les aan leerlingen met veel verschillende nationaliteiten. Het zijn leerlingen die

 • naar Nederland zijn gekomen in het kader van gezinshereniging of –vorming;
 • afkomstig zijn uit de voormalige Antillen en hun opleiding in het Papiaments of Engels hebben gehad;
 • naar Nederland zijn gekomen omdat een ouder een relatie heeft gekregen met een Nederlander;
 • in een opvang voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV) verblijven;

Gemiddeld hebben onze leerlingen twee jaar nodig om voldoende thuis te raken in de Nederlandse taal en cultuur om met succes een vervolgopleiding te kunnen volgen.

Het onderwijs richt zich met name op het verwerven van de Nederlandse taal, schoolse vaardigheden en op inburgering in Nederland. De leerlingen volgen daarnaast de volgende vakken: rekenen/wiskunde, Engels, biologie, verzorging, lichamelijke ontwikkeling, beeldende vorming en drama.


Een beknopte toelichting van het voortgezet onderwijs:

 • Het praktijkonderwijs (pro) is voor leerlingen van 12-18 jaar. Vanaf het schooljaar 2021-2022 krijgen leerlingen van praktijsonderwijs een diploma. Doorstromen naar mbo-entree is soms na praktijkonderwijs mogelijk.

 • Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) duurt vier jaar en kent drie richtingen:

  • basis beroepsgerichte leerweg (bb)

  • kader beroepsgerichte leerweg (kb)

  • theoretische leerweg (tl)

 • De havo (hoger algemeen vormend onderwijs) duurt vijf jaar.

 • Het atheneum (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) duurt zes jaar.

De namen van de ISK-profielen zijn daarvan afgeleid:

 • PB, gericht op praktijkonderwijs (pro), bb, mbo-entree

 • KT, gericht op vmbo kb+tl, mbo 2 en 3

 • HA, gericht op havo, vwo, mbo 3 en 4 en hbo, wo

 

afbeelding