logo

Mijn school, mijn toekomst

Goed onderwijs is onmisbaar. Onderwijs geeft toegang tot de wereld van nu en straks. Op onze school ervaren leerlingen dat de ISK hún school is, gericht op hún toekomst.

ISK Groningen staat voor Internationale Schakelklas Groningen. De ISK is bestemd voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot ongeveer 18 jaar die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen.

De ISK heeft als doel dat leerlingen volwaardig kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Het onderwijs richt zich vooral op het verwerven van de Nederlandse taal en op inburgering in Nederland.

Met deze basis zorgen wij ervoor dat leerlingen, zelfverzekerd en op het juiste niveau, kunnen doorstromen naar het Nederlandstalige onderwijs. Goed uitgerust op weg naar hún toekomst.
 


Afmelden van leerlingen / reporting absence : tussen / between 08:00 en 08:30
Bel / call 050 321 0524 - mobile / whatsapp 06 4544 4129


Verzuimprotocol  (Nederlands - Engels - Arabisch - Tigrinya  : /contentfiles/iskgroningen/Document/79/79329.pdf

afbeelding

Verhuizing ISK

donderdag 6 september 2018

Schoolgids 2018-2019

donderdag 19 juli 2018