Schakelen

 

Als leerlingen het ISK-programma hebben doorlopen, vervolgen zij hun scholing in het regulier onderwijs. Op basis van de uitkomsten van de toetsen, de rapportresultaten en het inzicht van het ISK-team wordt advies uitgebracht over de vervolgmogelijkheden. De mentor en de schakelcoach/decaan zijn nauw betrokken bij het schakelen naar regulier onderwijs.

De schakelcoaches hebben voor 2021 een nieuwsbrief gemaakt voor ouders en leerlingen. Hierin staan links naar digitale rondleidingen en voorlichtingen voor alle uitstroomleerlingen :  https://sway.office.com/LgEpLrCbXoj6FDHX?ref=email

 

afbeelding