Eerste bijeenkomst leerlingenraad

maandag 5 december 2022

Op 22 november is de leerlingenraad van de Vinkenstraat voor het eerst dit jaar bij elkaar gekomen. Het was een succesvolle vergadering, waarbij de leerlingen als klassenvertegenwoordigers punten kunnen inbrengen om de school te verbeteren. Op de onderstaande foto staan alle aanwezige leerlingen. 

leerlingenraad Vinkenstraat

 

Op 29 november is de eerste leerlingenraad van de Melisseweg bij elkaar gekomen. Ook dit was een groot succes.Op de onderstaande foto zijn alle aanwezige leerlingen te zien.