logo

Medezeggenschapsraad

ISK Groningen heeft een deelraad medezeggenschap (MR) die bestaat uit twee personeelsleden, een ouders en een leerling. De MR bespreekt belangrijke aangelegenheden met betrekking tot het beleid van de school.
De schooldirectie hecht grote waarde aan een goed overleg met de MR. De MR moet instemmen bij belangrijke besluiten, zoals bijvoorbeeld bij het schoolplan en regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. De MR geeft de schooldirectie bij andere besluiten advies, zoals bijvoorbeeld bij het besteden van de middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, de taakverdeling op school, de vakantieregeling, enz.


De MR doet schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden. 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website zo optimaal mogelijk te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies