logo

ISK-onderwijs

De ISK geeft les aan leerlingen met ongeveer 30 verschillende nationaliteiten. De meeste leerlingen zijn vluchteling en hebben traumatische ervaringen opgedaan. Ook de onderwijsachtergrond van leerlingen is heel divers. Een deel van de leerlingen moet na het 18e jaar terugkeren naar het land van herkomst.

De ISK telt op dit moment ongeveer 200 leerlingen.  De meeste leerlingen hebben een (tijdelijke) verblijfsvergunning en stromen door naar regulier vervolgonderwijs in Nederland.

Het gaat om leerlingen die

  • naar Nederland zijn gekomen in het kader van gezinshereniging
  • afkomstig zijn uit de voormalige Antillen en hun opleiding in het Papiaments of Engels hebben gehad
  • naar Nederland zijn gekomen omdat een ouder een relatie heeft gekregen met een Nederlander

De overige leerlingen

  • verblijven met hun ouders in een asielzoekerscentrum of noodopvang
  • verblijven in een opvang voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV)    

Gemiddeld hebben onze leerlingen twee jaar nodig om voldoende thuis te raken in de Nederlandse taal en cultuur om met succes een vervolgopleiding te kunnen doen.

Het onderwijs richt zich met name op het verwerven van de Nederlandse taal en op inburgering in Nederland. De leerlingen volgen daarnaast de volgende vakken: rekenen/wiskunde, Engels, biologie, verzorging, lichamelijke ontwikkeling, beeldende vorming en drama.


Een beknopte toelichting van het voortgezet onderwijs:

Het praktijkonderwijs (pro) is voor leerlingen van 12-18 jaar. Het pro is eindonderwijs en kent geen diploma. Doorstromen naar mbo-entree is soms wel mogelijk.

Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) duurt vier jaar en kent drie richtingen:

  • basis beroepsgerichte leerweg (bbl)
  • kader beroepsgerichte leerweg (kbl)
  • theoretische leerweg (tl)

De havo (hoger algemeen vormend onderwijs) duurt vijf jaar.

Het atheneum (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) duurt zes jaar.

De namen van de ISK-profielen zijn daarvan afgeleid:

·         IN, gericht op instroomklassen (de eerste 6 weken)

·         PB, gericht op praktijkonderwijs (pro), bbl, mbo-entree

·         TK gericht op tl, kbl mbo 2 en 3

  • HA, gericht op havo, atheneum en mbo 3 en 4

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website zo optimaal mogelijk te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies