logo

Ziek- en betermeldingen

De ouders/verzorgers/voogden melden de leerling af tussen 7.45 - 8.45 uur via telefoonnummer (050) 321 05 24  of  06-45444129 (Absentenadministratie).

Bij terugkomst levert de leerling een door de ouders/verzorgers ondertekende beterverklaring in bij de medewerker verzuim.
Zonder schriftelijke bevestiging is de afwezigheid ongeoorloofd.

In het verzuimprotocol leest u wat u moet doen bij absentie of betermelding en wat eventuele consequenties zijn bij verzuim of te laat komen.

/contentfiles/iskgroningen/Document/76/76127.pdf

​Bezoek aan dokter, tandarts  of een andere instantie graag van te voren aangeven bij de absentenadministratie.
​Verzoek om een dag of dagen vrij buiten de vakanties om graag  tijdig mailen aan teamleider de heer Dik Smeenk (d.smeenk@o2g2.nl).