logo

Vacatures

ISK Groningen staat voor Internationale Schakelklas Groningen en is onderdeel van Openbaar Onderwijs Groningen. De ISK is bestemd voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot ongeveer 18 jaar die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. De ISK biedt op dit moment ruimte aan ongeveer 200 leerlingen. Een deel van de leerlingen heeft een (tijdelijke) verblijfsvergunning en stroomt door naar vervolgonderwijs in Nederland.

Het gaat om leerlingen die

  • met hun ouders in een asielzoekerscentrum verblijven;
  • naar Nederland zijn gekomen in het kader van gezinshereniging of -vorming;
  • afkomstig zijn uit de voormalige Antillen en hun opleiding in het Papiaments of Engels hebben gehad;
  • naar Nederland zijn gekomen omdat een ouder een relatie heeft gekregen met een Nederlander

Het leerlingenaantal op ISK Groningen wisselt sterk. De school heeft regelmatig vacatures voor docenten NT2 (Nederlands als tweede taal), maar ook voor vakdocenten.

Voor sollicitaties: Zie  procedure open sollicitaties  onder het kopje  "Open Sollicitaties".

 

afbeelding