logo

Aanmelden

Het is mogelijk om gedurende het hele schooljaar leerlingen aan te melden en te plaatsen. De ondersteuningscoördinatoren (mevrouw S. Stellingsma (s.stellingsma@o2g2.nl) en de heer W. Brassé (w.brasse@o2g2.nl)  hebben een intakegesprek met alle leerlingen en hun ouders/verzorgers/voogd. Tijdens dit gesprek wordt het aanmeldingsformulier ingevuld.
Bewijzen van nationaliteit en de datum van aankomst in Nederland zijn hierbij noodzakelijk.
 

Leerlingen die al (een beetje) Nederlands kennen, plaatsen wij direct in een passend uitstroomprofiel en leerjaar. Bijvoorbeeld als ze op een andere Nederlandse school (basisschool of ISK) hebben gezeten. Op de ISK doen de leerlingen testen op het gebied van taal, rekenen en leersnelheid.
Ook informatie van de vorige school gebruiken wij om een leerling in de juiste klas in te delen.

Leerlingen die nog geen Nederlands kennen, komen in een instroomgroep (6 weken). In deze periode verzamelen we informatie over de achtergrond van leerlingen (verlengde intake). Zo kunnen we goed beoordelen in welk uitstroomprofiel een leerling thuis hoort.

Leerlingen die worden aangemeld voor het nieuwe schooljaar, nodigen we vóór de zomervakantie uit voor een kennismakingsbijeenkomst op de ISK. De leerlingen doen dan de testen op het gebied van taal, rekenen en leersnelheid.

Informatie schakelen BAO -> VO   en BAO -> ISK

http://prezi.com/uoqrjtt3j1x8/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share