logo

Schakelen

 

Als leerlingen het ISK-programma hebben doorlopen, vervolgen zij hun scholing in het regulier onderwijs. Op basis van de uitkomsten van de toetsen, de rapportresultaten en het inzicht van het ISK-team en de decaan wordt advies uitgebracht over de vervolgmogelijkheden.